Inbjudan till sommarfyrlingens veterantrippel 2020

Veteran-trippeln
är
inställd!